VOLUNTARIADO

 

A base da labor da CEMMA é o voluntariado, neste senso está dentro do Plan do Voluntariado da Xunta de Galicia.

A complexa estructura da asociación e a falta de instalacións propias de recuperación de fauna limita moitísimo a participación do voluntariado que o solicita, aínda así hai moitas actividades e traballos que poden ser asumidos polos voluntarios entre as que se poden contar:

- Acompañamento das Unidades Móbiles na asistencia aos varamentos da REDE OFICIAL DE VARAMENTOS DE GALICIA

- Labor de observación costeira de cetáceos no programa REDE DE AVISTAMENTOS DE GALICIA

- Axuda nas labores de atención aos animais que estén en proceso de RECUPERACIÓN

- Estudo de poboacións da plataforma participando nos EMBARQUES DE MONITORIZACIÓN MARIÑA

- Axudando nas lavores de DIVULGACIÓN E FORMACIÓN

Envíanos a túa información mediante a FICHA de voluntariado